ปรัชญาแผนกวิชา

จริยธรรมนำใจ วินัยเป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม

วิสัยทัศน์

เป็นสาขาวิชาชีพ ICT ชั้นนำ และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตร
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. มีคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารทั่วไป

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

กระดานข่าว

อ่านต่อ

^